Mesafeli Satış Sözleşmesi

 
İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.
MADDE 1 – KONU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, ilgili web sitesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ
Ünvan: Co-DNA Yönetim Danışmanlığı Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır.) Adres: Çınar Mah. 5003 sok. No:2/2 Gümüş Plaza Metro D:202 Bornova / İZMİR Telefon: 0232 239 23 09 Email: info@co-dna.com İlgili web sitesi : co-dna.com
MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ
Müşteri olarak co-dna.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. Bundan böyle (ALICI) olarak anılacaktır.
MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Detayları siparişin verildiği zamanda co-dna.com web sitesinde belirtilmektedir. Ayrıca sipariş sonrası ALICI’nın üye olurken belirttiği mail adresine gönderilmektedir. Fiyat dahil tüm vaatlerimizin geçerililik süresi siparişin oluşturulduğu zaman (gün, saat ve dakika) itibariyle geçerlidir. SATICI eğitim/danışmanlık tarihleri, eğitmen/danışman, eğitim/danışmanlık yeri, eğitim/danışmanlık süresi ve içerik ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Belirtilen ücretlere KDV dahildir.
MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER
5.1 – ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2 – SATICI hiçbir şekilde kendisine ulaşan ALICI’nın kişisel bilgilerini istememeyi, çalmamayı, kötüye kullanmamayı ve başkalarıyla paylaşmamayı kabul ve taahhüt eder. SATICI, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar ile gerçekleştirdiği aracılık (simsarlık) sözleşmesinin 9. maddesinin (f) bendinde ALICI ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar arasında gizlilik protokollerini açık bir şekilde belirlemiştir. Buna göre üçüncü taraf hizmet sağlayıcı hiçbir şekilde kendisine ulaşan ALICI’nın kişisel bilgilerini istememeyi, çalmamayı, kötüye kullanmamayı ve başkalarıyla paylaşmamayı kabul ve taahhüt eder. ALICI’nın mahremiyetinin ve gizliliğinin üçüncü taraf hizmet sağlayıcı tarafından ihlal edilmesi durumunda ALICI üçüncü taraf hizmet sağlayıcının doğacak tüm hukuki yükümlülükleri ve sonuçlarından sorumlu olduğunu kabul eder. ALICI’nın mahremiyetinin üçüncü taraf hizmet sağlayıcı tarafından ihlal etmesi durumunda SATICI sorumlu tutulamaz. 
5.3 – Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
5.4 – Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
5.5 – SATICI, sözleşme konusu ürün veya ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
5.6 – Sözleşme konusu ürün veya ürünleringerçekleşmesi için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI iletişim adresine ulaştırılmış olması ya da elektronik ortamda kabul beyanı zorunlu ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.7 – Hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI namına ödememesi halinde, eğer ürünler iade edilebilir ürün statüsünde ise (Bu ürünler İptal & İade Koşullarında ayrıca belirtilmektedir.) ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI iletişim adres(ler)ine gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. Ancak cayma hakkının kullanılamayacağı ürün veya ürünlerin (Bu ürünler İptal & İade Koşullarında ayrıca belirtilmektedir.) belirtilen ürün veya hizmet satın alması yapılmışsa, ALICI bu bedelin geri ödenmesini talep etmeyeceğini peşinen kabul etmiş sayılır. ALICI alınan mal veya hizmet bedelinin SATICI tarafından, yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda, alacak olarak kaydedilmesini beyan eder. ALICI Kart numarasının değişmesi, son kullanma tarihinin geçmesi, çalınması, kaybolması durumunda, gerekli yerlere yasal başvuru yapacağını, SATICI’nın bu durumla ilişkilendirilmeyeceğini kabul eder. Ayrıca ALICI önceden vermiş olduğu ödeme tarihinde, ödemenin iptalinin istenmesi veya ödenmemesi gibi isteklerinden feragat ettiğini, sipariş vermesi suretiyle kabul ve taahhüt eder. SATICI gerek görülmesi durumunda ALICI’ya ödemeyi internetten yaptığına ve iade etmeyeceğine dair Ödeme Formu doldurma ve onay isteme hakkını saklı tutar.
5.8 – SATICI mücbir sebepler veya ALICI’ya ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın satın aldığı ve İptal & İade Koşullarında Cayma hakkının kullanılamayacağı durumlarda belirtilen ürünler hariç olmak kaydıyla, siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. Eğer kredi kartıyla ödeme yapılmışsa aynı kredi kartına iadesi gerçekleştirilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve diğer vergiler sair yasal yükümlülükler iade edilmez.
MADDE 6 –ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1- ALICI, görüşme içeriğinde öğrenmiş olduğu bilgileri ve teknikleri kesinlikle diğer insanları manipüle edici ya da zarar verecek şekilde kullanmayacaktır. ALICI hiçbir şekilde kendisine hizmet veren üçüncü taraf hizmet sağlayıcının kişisel bilgilerini istememeyi, çalmamayı, kötüye kullanmamayı ve başkalarıyla paylaşmamayı kabul ve taahhüt eder. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcının mahremiyetinin ve gizliliğinin ALICI tarafından ihlal edilmesi durumunda, ALICI üçüncü taraf hizmet sağlayıcı ile arasında doğacak tüm hukuki yükümlülükleri ve sonuçlarından sorumlu olduğunu kabul eder. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcının mahremiyetinin ALICI tarafından ihlal etmesi durumundan SATICI sorumlu tutulamaz. 
6.2- ALICI, psikolojik danışmanlık ve aile danışmanlığı dışında satın aldığı görüşmenin içeriğinin terapi amaçlı bir eğitim veya danışmanlık türü olmadığını; kişisel gelişim, danışmanlık ve destek amaçlı bir program olduğunu kabul eder.
6.3- ALICI, yararlanacağı danışmanlığa başlarken fiziksel-zihinsel sağlığının ve psikolojisinin iyi olduğunu kabul eder. Bu konuda en ufak bir şüphe durumunda bir (doktor, psikiyatrist vb.) profesyonelin görüşünü alması gerektiğinin bilincinde olduğu ve herhangi bir şekilde doktor ya da psikiyatrist tarafından görüşmeye katılmasında sakınca görülmediğini kabul eder.
6.4- ALICI, SATICI’nın sözleşme konusu ürün veya ürünler ile ilgili tam bir garanti (iş veya nihai bir sonuç) veremeyebileceğini kabul eder.
6.5- ALICI, SATICI’dan  aldığı sözleşme konusu ürün veya ürünler içinde verilecek olan eğitim materyallerini (CD-DVD-manuel-uygulama kitapçığı) hiç bir şekilde kopyalayamaz, çoğaltamaz, satamaz. ALICI herhangi bir şekilde söz konusu materyalleri kopyaladığı takdirde bu ürünlerle ilgili SATICI’nın uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararları ile yoksun kalınan kazancı tazmin edeceği gibi cezai yaptırımlarla da karşı karşıya kalacaktır.
6.6- ALICI, senet veya taksitle ödeme yapıyor ise taksitlerini zamanında ödeyeceğini kabul eder. Eğer taksidinin bir tanesini bile aksatırsa kalan diğer taksit tutarlarının muaccel hale geleceğini kabul eder.
6.7- ALICI, SATICI’dan aldığı sözleşme konusu ürün veya ürünler ile ilgili haklarını 1.derece akrabaları dahil kimseye devir edemeyeceğini kabul eder.
6.8- ALICI, satın aldığı sözleşme konusu ürün veya ürünler içindeki eğitim ve danışmanlık setinin içeriği ve mahiyeti hakkında detaylı olarak bilgilendirildiğini ve satın aldığı ürün hakkında her türlü açıklamanın kendisine yapıldığını kabul ve beyan eder.
MADDE 7 – DİĞER HUSUSLAR
7.1 – TEMERRÜD
ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Ödemede herhangi bir gecikme durumunda aylık döviz bazında %5, TL bazında %10 faiz uygulanacaktır.
7.2 – YETKİLİ MERCİLER
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İzmir Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
7.3 – YÜRÜTME
Bu yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yürütür.
7.4 – GEÇERLİLİK
Bu sözleşme siparişin gerçekleştiği tarihte ALICI’ya bildirilmiş olup, İptal & iade Koşulları bu sözleşmenin bir eki olmak üzere sözleşme 7 ana maddeden oluşmaktadır.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
TESLİMAT ve İADE
Almış olduğunuz ürün online eğitim ve/veya danışmanlık ürünüdür. Aşağıda geçen ürün ibareleri “Online Eğitim ve/veya Danışmanlık İzleme Ürünü” olarak belirtilmektedir.
Teslimat:
 Kredi Kartı ile alınan Ürünler banka onayıyla birlikte hemen aktif edilmektedir. Havale /EFT ile yapılan ödemelerde dekontu info@co-dna.com adresine iletmeniz gerekmektedir. Havale / EFT ile ilgili işlemler BİR (1) iş günü içinde aktif edilir.
İade :
Almış olduğunuz hizmet online eğitim ve/veya danışmanlık ürünüdür. Üyeliğinizin başladığı tarihten itibaren BİR (1) günlük süre içinde iade edebilirsiniz. İade işlemleri için info@co-dna.com adresine bilgi verip talepte bulunabilirsiniz.
Müşterinin hizmeti iade etmesi veya alışverişinden cayması halinde, iade edilen ürünle ilgili info@co-dna.com adresine talepte bulunduğu andan itibaren YİRMİ (20) gün içerisinde ürün bedeli iade edilir. Kredi kartına Hizmetin iade bedeli bankanız tarafından 2-6 hafta arasında yapılmaktadır. Kredi kartına yansıtma süresi firmamızın değil, bankanızın kendi insiyatifindedir.
Faturanın adrese kargo olarak istenmesi durumunda kargo ücreti müşteri tarafından ödenecektir.
Havale iadeleri ÜÇ (3) iş günü içinde Kredi Kartı iadeleri YİRMİ (20) iş günü içinde yapılacaktır. Bankanız kredi kartı iadelerini aynı gün hesabınıza yansıtmayabilir. Bu durumda bankanızın kredi kartı servisini aramanız gereklidir. Siparişiniz iptal edildikten sonra tüm bedel kredi kartınıza veya havale yaptığınız bankanıza iade edilmektedir. Taksitli satışlarda yapılan iadeler bankanız tarafından kredi kartınıza her ay artı bakiye olarak yansıtılmaktadır.